POGOJI POSLOVANJA

 

ACŠ AVTOMOBILI D.O.O.

ZG. KUNGOTA 39

2201 ZG. KUNGOTA

ID ZA DDV: 47731109

POGOJI POSLOVANJA

 

1. Splošni pogoji poslovanja prodaje blaga po pošti.

Splošni pogoji poslovanja prodaje blaga po pošti (v nadaljevanju splošni pogoji poslovanja)

so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter veljajo za vse uporabnike.

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pogoje prodaje blaga po pošti, splošne pogoje nakupa

preko pošte, varstvo osebnih podatkov ter druge pravice in obveznostikupca in ponudnika.

 

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa.

Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z

oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled

tudi na sedežu podjetja.

 

Upravljavec prodaje blaga preko pošte je družba ACŠ AVTOMOBILI D.O.O., Zg. Kungota 39,

2201 Zg. Kungota, matična številka : 5678447000, davčna številka: SI 62093789, vpisana v

sodni register dne 22.01.2008, vložna številka vpisa: 11388600 ( v nadaljevanju ponudnik).

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonska številka: 041-300- 285.

 

2. Naročilo

Kupujejo lahko tako fizične kot pravne osebe. Kupec lahko telefonsko naroči katerekoli

vrste blago iz asortimana prodaje ponudnika.

 

3. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

• podatke o podjetju (firmo, sedež, davčno, matično številko in registrske podatke),

• kontaktne podatke, za hitro in učinkovito komuniciranje,

• bistvene lastnosti blaga oziroma storitve,

• ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami,

• morebitnem stroške dostave,

• podrobnejšo ureditev plačila ter način in rok dobave ali izpolnitve,

• potrošniku informacijo o pravici odstopiti od pogodbe v skladu s 43. č. členom Zakona o

varstvu potrošnikov in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca

odstop od pogodbe,

• časovno veljavnost ponudbe in cene,

• pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike

s kupci.

 

4. Plačilo

Kupec lahko izbira med sledečimi možnostmi plačila:

- z gotovino (ob prevzemu),

- po predračunu na TRR.

Gotovina - plačilo z gotovino se opravi ob prevzemu blaga, ko dostavna služba na želeni

naslov dostavi paket.

Predračun – plačilo z nakazilom na TRR je možno ob predhodnem  kreiranju predračuna

kateri se pošlje na želeni mail kupca. Zaželeno je, da kupec o poravnanem predračun obvesti

ponudnika, in sicer na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V kolikor uporabnik v roku 14 dni ne bo poravnal zneska po predračunu, bo naročilo

stornirano in kot tako ne bo več upoštevano.

 

5. Cene in blago

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila po telefonu. Vse cene vključujejo DDV.

Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila.

Znesek poštnine ni vštet v ceno izdelkov. Cene tako ne vsebujejo stroškov dostave in

pakiranja oziroma poštnine. Stroški pošiljanja zaračuna distributer in so po ceniku

distributerja ter jih poravna kupec.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez

predhodnega obvestila.

 

6. Dostava in dobavni rok

Izdelki, ki so na zalogi, bodo dostavljeni v roku 1-3 delovni dni, šteto od dneva telefonske

potrditve naročila.

Mogoč je tudi osebni prevzem je na sedežu podjetja ACŠ AVTOMOBILI D.O.O., Zg. Kungota

39, 2201 Zg. Kungota.

Prevzem je mogoč vsak delavnik (pon-pet) med 8.00 in 12.00 uro ter 13.00 in 17. 00 uro ter v

soboto med 8.00 in 12.00 uro.

V primeru plačila po predračunu je blago odposlano šele po prejemu nakazila na TRR

ponudnika.

V primeru, da je bilo naročenih več izdelkov in je potrebno narediti več paketov se v takem

primeru masa artiklov sešteje in upošteva pri skupnem obračunu poštnine.

V kolikor ponudnik pravočasno odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok

dostave pogodbenega izvajalca.

Dostava je možna na območju EU, v kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače. V primeru

dostave izven ozemlja EU, ponudnik pripravi ponudbo, ki vsebuje rok dobave in strošek

dostave do želene destinacije.

 

7. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blag

Kupec ima pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo

treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko kupec bremenijo le stroški iz sedmega

odstavka 43.d člena ZVPot – NPB10.

Obvestilo o odstopu lahko kupec  v skladu z b43d. členom  ZVPot predloži podjetju:

- na obrazcu, predpisanem s Pravilnikom o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do

  odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (Uradni list RS,

  št. 43/2014) ali

- z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe (lahko je tudi ustna, npr.

  izjava podana preko telefona) ali

- preko maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Glede na navedeno zgolj vračilo prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe brez

posebnega sporočila/izjave o odstopu ne šteje za odstop od pogodbe. Enako za odstop od

pogodbe v skladu z ZVPot ne šteje zgolj zavrnitev sprejema blaga sama po sebi. Kupec v

takšnem primeru torej nima pravic iz naslova odstopa od pogodbe brez navedbe razloga po

ZVPot (vračilo prejetih plačil).

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona  prenehajo

obveznosti strank glede:

-      izpolnjevanja pogodbe ali

-      sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe ponudnik nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po

prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

 

Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec,

razen, če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi

tega ne nosi nobenih stroškov.

 

Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za

drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja

podjetje.

 

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne

predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če ponudnik ponudi možnost, da samo

prevzame vrnjeno blago.

 

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica

ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Kupec

ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga ponudnik ne seznani s pravico do odstopa

od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Vračilo blaga je mogoče tudi na sedežu podjetja ACŠ AVTOMOBILI D.O.O., Zg. Kungota 39,

2201 Zg. Kungota.

 

Stroške vračila krije pošiljatelj sam, razen če je vnaprej pisno dogovorjeno drugače. Pošiljk z

odkupnino ponudnik ne sprejema. V primeru dostave na stroške ponudnika bodo kupcu

obračunani stroški vračila po veljavnem ceniku Pošte Slovenije

 

Za nastale stroške zaradi ravnanja izven pogojev poslovanja, ponudnik ne odgovarja. Izdelki

morajo biti ustrezno zaščiteni pred pošiljanjem. Priložena mora biti kopija računa. Zaželen je

tudi obrazec (dopis) za vračilo blaga, ki pospeši postopek vračila ali zamenjave

Na obrazec se naj zapiše tudi TRR kamor se bo v primeru vračila kupnine nakazal denar.

 

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od

prejema sporočila o odstopu od pogodbe.

 

8. Napake blaga

V kolikor ima izdelek stvarne napake mora kupec, v zakonskem roku ponudnika obvestiti o

napaki in v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da izdelek

pregleda. V zvezi s tem se uporabljajo zakonske določbe Obligacijskega zakonika in Zakona o

varstvu potrošnikov.

 

9. Varstvo osebnih podatkov

S naročilom blaga kupec potrjuje, da sme družba ACŠ AVTOMOBILI D.O.O., Zg. Kungota 39,

2201 Zg. Kungota kot upravljavec zbirke osebnih podatkov posredovane osebne podatke

uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z

namenom, ki je določen v nadaljevanju.

 

Upravljavec obdeluje osebne podatke kupca, ki jih je le-ta sporočil ob naročilu blaga

- fizična oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefon ali GSM - neobvezno,

  elektronski naslov;

- pravna oseba: ime, priimek, naslov, davčna številka, telefon ali GSM elektronski –

  neobvezno naslov.

 

Prav tako pa se zbirajo tudi naslednji podatki: datum nakupa, vsebina nakupa, vrednost

nakupa, način plačila.

 

Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije,

izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in

potrebno komunikacijo.

 

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko kupec slednja

posreduje na naslov Zgornja Kungota 39, 2201 Zg. Kungota ali preko elektronske pošte ne e-

naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10. Pogodba in arhiviranje pogodbe

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik telefonsko potrdi prejem naročila. Pogodba je sklenjena

v slovenskem jeziku.

Kopije računov se arhivirajo na sedežu ponudnika. Naročnik lahko pridobi kopijo z zahtevo

po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11. Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila

spremeni splošne pogoje poslovanja.

 

O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja, bo ponudnik na primeren način obvestil

uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni strani

ponudnika. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev  poslovanja, če

še naprej uporablja predmetni portal. 

 

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so

objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena

spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem

primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali

zamenjavo naročenega artikla.

 

Ugovori, pripombe, zahtevki, izjave in reklamacije lahko kupec pošlje po:

- elektronski pošti na e-naslov  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali

- pisno na naslov: Zgornja Kungota 39, 2201 Zg. Kungota.

Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkom in reklamacij bo potekalo v skladu z določili

veljavne zakonodaje.

 

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki

jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno okrožno sodišče

Mariboru

 

Ti pogoji začnejo veljati dne 01.12.2016

 

Zg. Kungota, 30.11.2016

ACŠ Avtomobili d.o.o.